Informatie voortzetting SJO

Beste leden, ouders/verzorgers leiders en trainers van onze jeugdelftallen.
Recent zijn jullie geïnformeerd door het SJO-bestuur en hebben jullie op de website van de SJO Korendijk kunnen lezen dat de samenwerking tussen NBSVV, Goudswaardse Boys en
Piershil stopt aan het eind van het seizoen. Graag willen de hoofdbesturen van Piershil en Goudswaardse Boys zich middels deze brief nader verklaren daar waar wij het niet eens zijn
met de inhoud van dit bericht die door het SJO-bestuur naar buiten is gebracht.
In de communicatie wordt gesuggereerd dat er een gebrek aan draagvlak zou zijn binnen de drie verenigingen, dit is feitelijk onjuist. Tot voor kort hadden alle drie de verenigingen de wens uitgesproken om de samenwerking voort te zetten. Uiteraard is er sprake geweest van verschil van inzicht over bepaalde punten, maar werd deze toen door geen van de verenigingen als onoverkomelijk beschouwd.
Het SJO-bestuur had in de laatste vergadering aangegeven te verlangen naar meer betrokkenheid vanuit de hoofdbesturen. Goudswaard heeft hierop een vergadering belegd met Piershil en Nieuw – Beijerland. De intentie van deze vergadering was om samen naar een oplossing te zoeken waardoor het SJO-bestuur zich gesteund zou voelen door de hoofdbesturen voor een verdere samenwerking.
In plaats van nader tot elkaar te komen melde NBSVV bij aanvang van deze vergadering dat zij geen toekomst zien in het voortbestaan van de SJO en dus niet door willen gaan met deze samenwerking, in tegenstelling tot Piershil en Goudswaard. Zij zullen dan ook samen gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het voortzetten van de SJO Korendijk.
Binnenkort zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor de leiders en jeugd van Piershil en Goudswaard. Hierover worden jullie zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Wij willen het SJO-bestuur, de leiders/ trainers en verzorgers bedanken voor hun getoonde inzet voor de SJO, en hopen het seizoen met de 3 verenigingen op een goede manier af te sluiten.
Het bestuur van S.V. Piershil en S.V. Goudswaardse Boys