Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel,                                                                  19-02-22

Op Donderdag 10 februari heeft er weer een bestuursvergadering plaatsgevonden.

 

Hierbij een beknopt verslag van de vergadering

 

Aller eerst hadden we een nieuw aspirant bestuurslid in ons midden, in de rol van wedstrijd secretaris Wessel van de Steeg.Die heeft zich beschikbaar gesteld voor deze functie en kwam op proef meedraaien met de vergadering.

Op het einde van de avond heeft Wessel te kennen gegeven deze functie graag in te vullen. Wij zijn hier als bestuur zeer blij mee

Om te beginnen met de energie kosten. Deze zijn mede door dat we weer zijn opgestart verdubbeld, niet alleen omdat we een hele stille periode achter de rug hebben, maar ook dat de energie tarieven de pan uit rijzen. Ons contract was november afgelopen, en het is nu niet het juiste moment deze op de huidige voorwaarden te verlengen. We hebben toch de hoop dat deze na de winter wel wat zullen zakken.

 

Voetbal zaken

Met Floris zijn we overeengekomen dat hij nog een jaar als trainer wil doorgaan, wij als bestuur vinden dit een goed plan om door te gaan met Floris als trainer voor seizoen 2022/2023.

Ook zie je dat de corona stop weer een aardige aanslag is geweest op het verenigingsleven, zowel de veteranen als de overige elftallen hebben weer moeite om op te starten, het lijkt wel een estafette wanneer wij genoeg mensen hebben om te voetballen heeft de tegenstander een probleem, en of andersom, al met al alweer verschillende wedstrijden uitgesteld.

En dan nog het leukste Neto gaat deze zomer starten met kaboutervoetbal, en zo weer proberen wat in de jeugd op te zetten.

 

Financiën

De financiën zullen we stevig in de gaten moeten houden, de energie prijzen zijn verdubbeld, de kantine heeft nagenoeggeen omzet, en daar moeten we het als voetbal toch van hebben.

Met de contributie die we jaarlijks over de spelende leden heffen kunnen we amper de energie kosten afdekken.

Zoals onderhoud velden en gebouwen komt hoofdzakelijk uit de kantine opbrengsten, en zoals ik al zei die zijn er niet.

Gelukkig hebben we nog wat extra inkomsten van Kivido, dit dekt in ieder geval wat kosten af.

 

Onderhoud velden

Eind januari is er weer groot onderhoud aan de velden geweest, zoals bezanden en verticuteren, dit was in principe onderhoud wat afgelopen zomer had moeten plaats vinden, maar hebben toen doorgeschoven i.v.m. de onzekerheid of we wel gingen voetballen, door de corona.

 

Op het moment dat we dit stukje schreven, was er een stevige storm, en zijn de doelen op veld twee stuk gewaaid, het dak van de dug-out op veld twee, en een stuk dak van de aanbouw.

Dit is de voorlopige inventarisatie van de storm, die al met al toch gelukkig wel meevalt.

 

Kantine diensten en activiteiten

Wat de activiteiten betreft gaan we weer aan de gang en worden er deze zomer weer een familie of bedrijven toernooi georganiseerd en een puzzelrit.

 

Maar dan de kantine diensten dit is werkelijk slecht te noemen, zeer weinig mensen zijn bereid een kantine dienst te draaien. En zoals ik wat eerder in dit stukje heb vermeld moeten we de voetbal draaiende houden vanuit kantine omzet.

Deze valt zo goed als weg, sterker nog wanneer er geen verantwoordelijke bar bezetting is, kost het meer dan dat het opbrengt. Dus hebben we besloten de kantine, zolang als er geen capabele bar dienst is die de verantwoording op dat moment te willen nemen de kantine dicht te houden.

In principe is dit een hele drastische maatregel, maar het kan niet anders.

Wat ik hiermee wil zeggen dat we nu voetbal aardig onder controle hebben, en het er voor volgend seizoen wat voetbal betreft goed uit ziet, op de kantine na, hier staan we gewoon voor joker als er uit partijen komen.

Dus als er mensen zijn die ideeën hebben hoe we dit kunnen oplossen horen we dit heel graag.

 

Tot de volgende keer