SV Piershil stopt met inzameling oud papier

Met ingang van vrijdag 30 november stopt SV Piershil met de inzameling van oud papier. De door de voetbalvereniging beheerde papiercontainer op de Piershilse kade zal op die dag worden verwijderd, een jarenlange traditie wordt hiermee afgesloten. De inzamelaar heeft laten weten dat er geen karton meer via de container mag worden ingeleverd; een verzoek dat onmogelijk is om in te willigen.

Bestuur SV Piershil

Let op: Op 30 november wordt de onderstaande container verwijderd!