Speeldagenkalender B-categorie aangepast

De aangepaste speeldagenkalender is geplaatst op deze pagina; wat precies de gevolgen zijn voor Piershil 2 en Piershil VE1 zal worden gepubliceerd zodra de indelingen en competitieschema;s zijn gepubliceerd.

Bron: District West 2 KNVB

Clubs, spelers en trainers hebben de afgelopen tijd op ons verzoek hun mening gegeven over een aantal competitie gerelateerde zaken. Eén van de wensen die uit het onderzoek naar voren kwam, is het aanpassen van de speeldagenkalender voor de B-categorie.

Met name de programmering rond de vakanties in het voorjaar stuitte op enige weerstand. De afdeling competitiezaken amateurvoetbal heeft alle suggesties bekeken en heeft op basis daarvan een aangepaste speeldagenkalender opgesteld voor de B-categorie in de districten West I en II.