Overlijden Cors van Etten

Wij ontvingen het trieste bericht dat Cors van Etten op 3 januari 2022 op
87-jarige leeftijd is overleden.

Cors trad in november 1970 als commissaris toe tot het bestuur van onze
club, kort voor zijn verhuizing vanuit Westmaas naar Piershil. Zijn passie
voor de rood-witten kreeg het seizoen erop al een vervolg toen hij werd
benoemd tot voorzitter. In diverse perioden tot 1994 diende hij twaalf
seizoenen als bestuurslid, waarvan zeven als voorzitter.

Tot op hoge leeftijd bleef hij samen met zijn vrouw Bep een trouwe volger
van onze hoofdmacht en zette zich waar mogelijk in voor SV Piershil. De
waardering daarvoor ontving hij al in 1984 toen hij werd benoemd tot Lid van
Verdienste.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies.

Het bestuur van SV Piershil

Overlijden Cors