Hans de Groot: ,,Trots op het eindresultaat”

Beste spelers, ouders en vrijwilligers,

In de afgelopen jaren hebben we binnen het bestuur van SJO Korendijk ontzettend veel werk verzet om te komen tot waar we staan: een mooie jeugdafdeling voor Goudswaardse Boys, Piershil en NBSVV.  In alle leeftijdscategorieën hebben we een of meer teams voorzien van trainers en leiders, iedereen is netjes aangekleed, het is duidelijk wat de afspraken zijn, waar we moeten voetballen en de samenwerking met de hoofdverenigingen verloopt meestal naar behoren. Dat is allemaal niet zonder slag of stoot gegaan, maar ik ben trots op het eindresultaat.

Aangezien mijn eigen zoon nu in de JO19 speelt, is het tijd dat de volgende generatie de toekomst van de SJO Korendijk bepaalt en verder gaat invullen. Om die reden treed ik tijdens de komende algemene ledenvergadering af als jeugdvoorzitter van NBSVV en daarmee ook als voorzitter van SJO Korendijk. Ik heb het de afgelopen jaren ontzettend graag gedaan en vind dat we behoorlijke stappen hebben gedaan. Dit komt onder meer tot uiting in het aanstellen van een Technisch Jeugd Coördinator, het geven van trainingen aan trainers en leiders, het organiseren van het jaarlijkse voetbalkamp en evenementen als Sinterklaas en het organiseren van de diverse bokalen.

Met het gehele SJO bestuur bestaande uit Henk Gennissen, Arjan Smit, Cees Veerman, Martha Vink, Frans van der Steeg en onze grote groep van vrijwilligers (leiders, trainers, scheidsrechters, moeders, vaders en vrijwilligers) hebben we ons uiterste best gedaan om al onze jeugdspelers zo goed mogelijk naar de zin te maken. Ik ben van mening dat we daarin behoorlijk zijn geslaagd. De jeugd denkt niet meer in termen van Goudswaardse Boys, Piershil of NBSVV: ze zijn lid van SJO Korendijk en voetballen soms hier of daar. Maar goed: door de zware stem van de overwegend oudere leden van de hoofdverenigingen gaat het van een fusie voorlopig nog niet komen. Dat is voor de jeugd jammer, maar het zijn natuurlijk alle leden die zoiets bepalen. Misschien dat het daar in de toekomst toch van gaat komen. Maar, zoals gezegd, de uiteindelijke koers zal door de nieuwe generatie bepaald worden. En zo hoort het ook.

Mijn taken als jeugdvoorzitter van NBSVV worden overgenomen door Arno den Boer. Dit betekent dat Arno ook de nieuwe voorzitter wordt van SJO Korendijk. Die taken zal hij verdelen tussen Peter van der Sluijs, Ivo van Alphen en Arno zelf. Ik ben er blij mee dat ik mijn taken met een gerust hart aan hen kan overlaten. Omdat Frans van der Steeg, Cees Veerman en Martha Vink zijn gestopt, kent het SJO bestuur nog andere nieuw gezichten: Maurice Fiere en Richard van der Waal zijn het bestuur ook komen versterken. En we zijn nog op zoek naar een bestuurslid vanuit Goudswaardse Boys. Tot die tijd vult Nikita Plas deze rol in. Het totale bestuur ziet er nu als volgt uit:

Arno den Boer                                  voorzitter

Henk Gennissen                               secretaris

Arjan Smit                                          penningmeester

Ivo van Alphen                                  bestuurslid        

Peter van der Sluijs                         bestuurslid        

Maurice Fiere                                   bestuurslid        

Richard van der Waal                     bestuurslid        

Vacature (nu Nikita Plas)              bestuurslid        

Met dit bericht wil ik iedereen (en met name Frans, Cees, Martha, Arjan en Henk) bedanken voor het gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Ik denk dat we de jeugd gezamenlijk veel plezier hebben geboden. En dat is waar het om draait. Ik wens het nieuwe bestuur alle succes toe om dat voort te zetten en ik weet zeker dat jullie er iets moois van zullen maken.

Bedankt!

Met vriendelijke groet,

SJO Korendijk

Hans de Groot

(voormalig) voorzitter