De velden hebben dorst…

De droge tijden zorgen ook weer voor veel werk voor onze vrijwilligers: de velden hebben dorst en moeten worden besproeid.