Buitengewone Ledenvergadering

Buitengewone ledenvergadering
Op vrijdag 6 Mei wordt er een buitengewone ledenvergadering bij S.V. Piershil gehouden.
Aanvang 20:00 uur; zet ‘m in uw agenda!
Tot dan!
Bestuur S.V. Piershil

Agenda;
1. Opening buitengewone ledenvergadering 2022
2. Ingekomen stukken
3. Benoeming bestuursleden
• Lysanne van der Heiden (secretaris)
• Wessel van de Steeg (wedstrijdzaken)
4. Samenwerking met intentie tot fusie met Goudswaardse Boys
5. Stemming
6. Rondvraag
7. Afsluiting

(Tegen) kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur tot 04 Mei.