Bericht van het bestuur

Beste leden van SV Piershil
De afgelopen periode hebben wij als vereniging, weliswaar onder voorbehoud van enkele restricties, gelukkig de draad weer op kunnen pakken. Het doet ons deugd dat ons sportpark afgelopen weken weer heeft mogen fungeren als sportlocatie én sociale ontmoetingsplek.
Dit is immers hetgeen waar wij als vereniging ons bestaansrecht aan ontlenen: het verenigen van onze (spelende) leden, vrijwilligers en eenieder die onze club een warm hart toedraagt. Hartelijk dank voor de wijze waarop we hier de afgelopen tijd invulling aan hebben gegeven. Wij zijn jullie niet alleen dankbaar voor jullie aanwezigheid, maar ook voor het gezamenlijk respecteren en handhaven van de geldende regels.
Zeker in het licht van de nieuwe maatregelen die in de persconferentie van 12 november zijn aangekondigd en sinds 13 november van kracht zijn, willen wij dit graag benadrukken. Wij doen dit samen. Met elkaar en voor elkaar, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en (hopelijk) blijft nemen!
De nieuwe maateregelen, die vooralsnog tijdelijk van kracht zijn van zaterdag 13 november tot en met zaterdag 4 december, raken ook onze vereniging. Hoewel sportwedstrijden nog altijd zijn toegestaan, gelden er aangescherpte regels ten aanzien van publiek op de accommodatie.
Als bestuur zijn wij genoodzaakt gehoor te geven aan deze aangescherpte maatregelen en hier adequaat naar te handelen. In de basis houdt dit per direct het volgende in:
·         Sportpark Hercules is vanaf komende zaterdag niet meer toegankelijk voor toeschouwers. Uitsluitend spelers, vrijwilligers en personen die functioneel noodzakelijk om wedstrijden te kunnen spelen zijn nog welkom op ons terrein. Hierbij valt te denken aan: spelers, leiders en trainers, scheidsrechters, vrijwilligers van de eigen vereniging en rij-ouders in het geval van bezoekende jeugdteams.
·         De kantine is enkel voor de bovengenoemde personen toegankelijk voor een enkele consumptie of onderdak in geval van slechte weeromstandigheden. De horecafunctie zoals wij die gewend zijn, valt hier dus niet onder. We verzoeken iedereen om een bezoek aan de kantine zo kort mogelijk te laten duren en daarna de accommodatie te verlaten. Derhalve sluit de kantine na afloop van de laatste wedstrijd op onze accommodatie. 
·         Het bezit van een coronatoegangsbewijs (CTB), ofwel een scanbare QR-code, blijft een vereiste voor iedereen van 18 jaar en ouder om toegang te krijgen tot het terras, de kantine en de kleedkamers. Bovendien geldt voor het terras en de kantine een vaste zitplaats.
Voor je juiste naleving van deze regels doen we in sterke mate en beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Indien je overweegt om naar ons sportpark te komen, vraag je dan af in hoeverre jouw aanwezigheid functioneel noodzakelijk is. M.a.w.: kom je om een taak te vervullen als spelers, begeleider of vrijwilliger?
Zo ja, dan ben je van harte welkom, maar wees je bewust van de verplichting over een CTB te beschikken voor toegang tot binnenruimtes op onze accommodatie.
Zo niet, dan verzoeken we je om thuis te blijven.
Dit geldt voor zowel leden van SV Piershil en personen die anderszins met ons betrokken zijn als betrokkenen van bezoekende clubs.
We hopen op ieders begrip voor de geldende maatregelen en de wijze waarop wij hier als vereniging mee om (trachten te) gaan.
Naast deze aanvullende restricties vragen wij ook aandacht voor de basisregels dit nog steeds van kracht zijn, namelijk:
·         Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je gevaccineerd bent.
·         Bent je positief getest en hebt je dus corona? Blijf dan thuis! En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze gevaccineerd zijn.
·         Houd 1,5 meter afstand van anderen.
·         Geef andere mensen geen hand.
·         Was vaak en goed ge handen.
·         Hoest en nies in je elleboog.
Wij betreuren, net als jullie, dat deze aangescherpte maatregelen van kracht zijn op onze accommodatie. Laten we de komende periode echter met z’n allen deze regels in acht nemen en respecteren, net zoals dat wij dit tot nu toe hebben gedaan.
Hopelijk kunnen we als voetbalvereniging op die manier bijdragen aan het terugdringen van de besmettingen zodat toeschouwers op de accommodatie en het gezellige clubleven weer mogelijk worden.
Bestuur SV Piershil