Bericht van de bestuurstafel

Het is alweer enige tijd geleden dat er een kort verslag werd gemaakt van wat er zoal gebeurt binnen onze vereniging.

Toch willen we als nieuw bestuur deze vorm van communicatie weer oppakken en zo onze leden op de hoogte houden van wat er speelt binnen de club.

Het is heerlijk om weer langs de lijn te staan na eerst de coronastop en daarna de zomerstop. Al met al 6 maanden geen voetbal. Nu was dat in het begin best lekker, zo even geen verplichtingen, maar na een aantal weken werd het toch wel heel erg rustig.

In de periode voor de perikelen rondom Covid-19 was er al het nodige gepasseerd v.w.b. de beoogde samenwerking met Goudswaard. Ondanks veel overleg en goede wil van beide kanten is deze fusie helaas niet tot stand gekomen. 

De laatste twee jaar verloor het eerste elftal met grote cijfers, draaide het tweede wat moeizaam, maar hadden we wel een stabiele veteranenploeg. We moesten ons afvragen of onze club nog wel bestaansrecht had. Toch gaf het mislukken van de fusie/samenwerking met Goudswaard de Piershillenaars weer de kracht om er samen de schouders onder te zetten en werd er gezocht naar een modus om verder te gaan.

Inmiddels zien we dat je met een positieve instelling en actief aan de slag te gaan best ver kan komen. Rinus Vis is weer terug van een aantal jaren weggeweest en zet zich weer met volle overgave in voor onze club. Zijn enthousiasme heeft gezorgd voor een positief effect op andere leden waardoor we met zijn allen de weg naar voren weer hebben gevonden. En zo heb je dan ineens weer ruim voldoende spelers voor 3 elftallen.

Niet alleen de spelers zijn belangrijk maar ook de vrijwilligers zoals de leiders, trainers en de werkploeg voor onderhoud van de gebouwen en velden. Een zwaar punt van aandacht is de kantinedienst.  Dat was, is en blijft een heel lastig verhaal waarvoor op korte termijn een oplossing zal moeten worden gevonden. Het zijn steeds dezelfde mensen die zich sterk maken om een gezellige sfeer te creëren in de kantine. Wij zien nieuwe aanmeldingen graag tegemoet!

We zijn blij met de hulp van Sophie Achterberg. Zij neemt de keukendienst op zaterdag op zich en bakt heerlijke patatjes.

Zoals jullie wellicht hebben opgemerkt is een van de tennisbanen een beetje opgeknapt. Hier en daar gaan er stemmen op dat het gezellig zou zijn om de tennisvereniging, na jaren, weer nieuw leven in te blazen. Als er voldoende animo voor is willen we er ons graag voor inzetten om dit voor elkaar te krijgen. En wellicht is het dan zelfs mogelijk om (een) nieuwe tennisba(a)n(en) aan te leggen. Misschien is het zelfs haalbaar om hier vanuit het bedrijfsleven sponsoren voor aan te trekken. Bij interesse zien we jullie reactie graag tegemoet d.m.v. een berichtje aan de secretaris 

 

Verslag Bestuursvergadering van 17 september 2020 (eerste vergadering met het nieuwe bestuur)

  • Activiteiten en kantinezaken

Natasja bespreekt de invulling van de kantinediensten: zaterdag is goed ingevuld, echter de donderdag laat te wensen over. Natasja wil een intekenlijst maken zodat iedereen zelf kan aangeven wanneer ze een kantinedienst kunnen draaien. Dit zou via Facebook of via onze website kunnen worden gerealiseerd.

Tevens zullen we weer met vinkjes gaan werken. Bij 3 vinkjes krijg je je vrijwilligersborg van €50,- terug.

Het afsluiten van de kantine op de zaterdag gaat nog niet helemaal goed Hiervoor moet een procedure worden opgezet. Een simpele handleiding voor o.a. het spoelen van de tap en controleronde v.w.b. lampen en kassa etc.

Invoeren voorraadbeheer. Dit houdt in dat de voorraad weer zal worden geteld, aan de hand van de kassa uitdraai weten we de verkoop en zo kunnen we gerichter en beter de nieuwe bestellingen plaatsen.

  • Voetbalzaken

Floris is zeer tevreden hoe, v.w.b. de jeugd, de samenwerking tussen ZBVH, Goudswaard en onze club loopt. Echter, de wedstrijden op voetbal.nl kloppen nog niet. Floor zoekt dit uit.

Ook Rinus is tevreden over de voorbereiding.

De eerste wedstrijd, uit tegen NTVV, is gewonnen – de eerste overwinning in 2,5 jaar!   Ook al was dit een vriendschappelijke wedstrijd, het was een mooie overwinning! Nu de competitie nog .

Gideon Kromme is toegevoegd aan de technische staf. Hij zal Aaron en de trainer assisteren op het trainingsveld, en zaterdag tijdens de wedstrijd.

We zullen kijken of het mogelijk is dat spelers van het eerste en tweede kunnen invallen bij de veteranen in het geval dat daar te weinig spelers zijn. Zo kunnen spelers, die vanwege overtal niet mee kunnen voetballen, toch nog kunnen spelen. 

  • Financiën

Het is weer tijd voor de contributie. Omdat het veel werk is voor een relatief klein bedrag zullen we het bedrag niet meer splitsen.

Het lijkt erop dat er veel e-mailadressen en telefoonnummers zijn veranderd. Omdat het belangrijk is dat we van iedereen de juiste gegevens hebben verzoeken we jullie vriendelijk om dit, bij wijzigingen, door te geven aan de secretaris. Het scheelt een hoop uitzoekwerk. Ook bij twijfel, gelieve de actuele gegevens door te geven.

  • Onderhoud

De lampen op het trainingsveld en de lamp bij de hoofdingang moeten worden gerepareerd

De werkploeg heeft alles goed onder controle. Alhoewel we met extreme droogte te maken hebben gehad liggen de velden er netjes bij.

  • Diverse

Inmiddels zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Dat betekent dat er geen publiek meer aanwezig mag zijn langs de lijn en dat de kantine gesloten moet blijven. Dit is weer een zware aderlating voor onze club. Alle kosten gaan door en de inkomsten houden op. Ook de aanwezige voorraad zal voor een gedeelte moeten worden vernietigd vanwege overschrijding van de houdbaarheidsdatum. Dit heeft tot gevolg dat we flink op de kosten zullen moeten letten. We rekenen op ieders begrip. 

Ongetwijfeld komen we ook door deze crisis heen, maar we zullen het met zijn allen moeten doen.

Graag tot de volgende keer

 

Van de bestuurstafel