Bericht van de bestuurstafel

Beste leden van SV Piershil,

Hierbij weer een kort bericht van de bestuurstafel.

Ook in deze Coronatijd vinden de vergaderingen nog steeds plaats op de eerste donderdag van de maand.
De ene keer is er wat te melden, de andere keer is er niets om actie op te ondernemen.
Hierna een korte update.

Onze kantine wordt m.i.v. 1 maart jl. gebruikt voor de buitenschoolse opvang van de kinderen van Kivido en dat op alle werkdagen van de week.

Tot op heden gaat dit naar ieders tevredenheid. We hebben inmiddels gezamenlijk een vaatwasser gekocht welke wij in het vervolg ook kunnen gebruiken.

De trainingen zijn weer begonnen, al is dit zeer beperkt omdat de doucheruimtes en kleedkamers niet kunnen worden gebruikt i.v.m. de coronaregels. Op deze manier is er niet veel plezier aan maar we moeten er het beste van maken.

Een punt voor de vergadering was de contributie voor het seizoen ’20/’21.

Een aantal leden zijn het er niet mee eens dat er contributie moet worden betaald omdat er zo goed als niet is gevoetbald.
Wat natuurlijk meespeelt is dat bij Piershil de nota van de contributie pas in november wordt verstuurd in tegenstelling tot andere verenigingen waar deze in september wordt verstuurd.

Wanneer we de contributienota in september op de deurmat hadden laten vallen, dan hadden we waarschijnlijk, op een paar matige betalers na, niet zo veel kritiek gehoord. Echter, op het moment dat de contributienota’s werden verstuurd in november waren we al gestopt met voetballen vanwege de nieuw aangescherpte maatregelen. Dan komt het inderdaad voor sommigen vreemd over dat er wel contributie moet worden overgemaakt terwijl er niet wordt gevoetbald.

Toch begrijpen we de kritiek niet:

  1. De vaste lasten voor onze vereniging gaan gewoon door en aangezien er geen kantineomzet is waarvan we, als vereniging, voor een groot deel afhankelijk zijn, lopen de verliezen erg op.
  2. De contributie welke SV Piershil berekent is zodanig laag dat deze niet eens de kosten dekt.
  3. De vrijwilligersvergoeding ad 50 euro welke als wisselgeld wordt gebruikt als je, als lid, 3x iets voor de vereniging doet wordt uitgekeerd. Dit verlaagt uiteraard ook de inkomsten van de vereniging. Hierbij willen we wel benadrukken dat vrijwilligerswerk uitermate wordt gewaardeerd.

Lid zijn van een vereniging is geen eenrichtingsverkeer. Het lijkt ons niet zo heel vreemd om, in de vorm van de contributie, een bijdrage te leveren aan de instandhouding van onze vereniging.

Ten aanzien van het onderwerp contributie is in de vergadering het volgende afgesproken:

  • Vrijwilligers die op het einde van het seizoen (15 juni 2021) de vrijwilligersbijdrage willen ontvangen, krijgen deze uitgekeerd. Hiervoor dien je een onkostendeclaratie ten bedrage van 50 euro in te dienen waarna het bedrag wordt overgemaakt.
  • Voor seizoen ’21/’22 zal nog worden bepaald hoe hoog het bedrag van de contributie zal zijn. E.e.a. ter compensatie voor het huidige seizoen zodat we op deze wijze onze leden kunnen tegemoet komen.
  • De nieuwe contributienota’s worden m.i.v. het komend seizoen in september verstuurd.

Tot de volgende keer.