Artikel voetbal Rotterdam

Goudswaardse Boys en SV Piershil vanaf komend seizoen samen: ‘De naam en de clubkleuren weten we nog niet, maar alle elftallen worden samengevoegd’

Zowel bij Goudswaardse Boys als bij Piershil vond afgelopen vrijdagavond een algemene ledenvergadering plaats. Een van de agendapunten was een verregaande samenwerking tussen beide clubs, alsmede de intentie om over enkele jaren te fuseren. Daarmee hebben de leden van beide voetbalclubs ingestemd. Verrassend, want een jaar of vier geleden waren de leden van Goudswaardse Boys het daar nog niet mee eens. Nikita Plas, voorzitter van Goudswaardse Boys en Roy van Taanom, penningmeester van Piershil, doen uit de doeken waarom beide voetbalverenigingen die samenwerking willen, waarom de leden nu wel overstag gaan, wat ze met de samenwerking willen bereiken en wat de plannen in de eerstkomende jaren zijn.

Wanneer startten de gesprekken over samenwerking en mogelijke fusie tussen beide verenigingen? En waarom werd er weer met elkaar gesproken over dit onderwerp?

Nikita Plas: ‘Begin maart hebben we elkaar hierover weer voor het eerst gesproken. Het is bij onze vereniging al jaren een probleem om de selectie en de lagere elftallen te bemannen. We hebben drie seniorenteams en een dameselftal. Jeugd is er niet. Ieder seizoen opnieuw is het struggle om de bezetting van de teams voor elkaar te krijgen. Ook op andere vlakken, zoals bijvoorbeeld de bezetting achter de bar en de andere vrijwilligers die de club draaiende houden, is het moeilijk om alles rond te breien. Op een gegeven moment kregen we vanuit de spelersgroep de vraag voorgelegd of het niet beter was samen te gaan met Piershil. Dan zouden er genoeg voetballers zijn om de elftallen te vullen en het niveau zou misschien ook wel een beetje omhoog gaan.’

Roy van Taanom: ‘Bij Piershil is de situatie niet anders. We hebben een eerste en een tweede elftal en een veteranenteam. Anders niks. Bij ons is de situatie al een paar jaar misschien nog wel nijpender dan bij Goudswaardse Boys. De spelers van Goudswaardse Boys en die van ons zien elkaar vaak bij de dorpskroeg in Piershil en die hebben onderling gesproken over een mogelijke samenvoeging. Daar is het mee begonnen.’

Nikita Plas: ‘Half maart werd ik gebeld door Theo Bos, de voorzitter van Piershil. Die vertelde dat hij graag met ons in gesprek wilde gaan over een mogelijke samenwerking. Vanaf dat moment is het balletje gaan rollen. Dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat afgelopen vrijdagavond de leden van beide verenigingen met de plannen hebben ingestemd.’

Wat houden die plannen in?

Nikita Plas: ‘Vanaf komend seizoen worden alle elftallen samengevoegd. Niet alleen de twee selecties worden er één, ook de andere elftallen gaan samen. Voor 1 juni gaan we dat bij de KNVB kenbaar maken, zodat vanaf de start van komend seizoen er onder een vlag gevoetbald gaat worden. Na dit seizoen wordt er dus niet meer gevoetbald onder de naam Goudswaardse Boys en ook niet onder de naam Piershil.

Roy van Taanom: ‘Een nieuwe naam en nieuwe clubkleuren moeten er nog komen, maar die zullen voor 1 juni bekend gemaakt worden. Ook op welk voetbalterrein we gaan spelen moet nog geregeld worden, maar we willen wel gebruik blijven maken van beide accommodaties. De eerste seizoenshelft bijvoorbeeld bij de ene vereniging en na de winterstop bij de andere vereniging voor het eerste elftal. Voor de lagere elftallen andersom, zodat er elk weekend zowel in Goudswaard als in Piershil voetbalactiviteiten zijn.’

Nikita Plas: ‘Ook de jeugd willen we weer nieuw leven inblazen. Ook al op wens van de plaatselijke basisschool. Van begin april is er al de mogelijkheid gecreëerd voor de kabouters, de jongste pupillen. Die kunnen nu al bij Goudswaard en in Piershil trainen en de animo, ook van ouders, is vanaf de start al goed zichtbaar. Dat geeft hoop.’

Hoe zal de situatie over een paar jaar zijn, denken jullie?

Roy van Taanom: ‘De eerstkomende jaren gaan we het op de manier doen die we zojuist geschetst hebben. Maar de intentie is er wel degelijk om over een paar jaar te fuseren. Hoe het dan met de accommodaties zal zijn, waar we dan gaan voetballen, dat moet allemaal nog besproken en geregeld worden.’

Nikita Plas: ‘De gemeente is op de hoogte van onze plannen en in de nabije toekomst zullen we ook met hen om de tafel gaan zitten. Er zal nog heel veel geregeld  moeten worden, maar de leden van ons en die van Piershil hebben ingestemd dat we verder mogen gaan waarmee we al een paar maanden bezig waren. Op termijn zal er nog één club zijn. Waar die gaat spelen, dat weten we echt nog niet. Dat komt nog wel.’

Hoe zal het op bestuurlijk niveau met de samenwerking gaan?

Nikita: ‘We gaan verder met een bestuur voor Goudswaardse Boys en een bestuur van Piershil, maar er komt wel een overkoepelend bestuur, dat zich bezig gaat houden met de verdere uitdieping van de samenwerking.’

Tot slot nog één vraag: hoe kijken de selectietrainers van beide clubs hier tegen aan?

Nikita: ‘Ik heb Jeroen van der Horst, onze trainer voor volgend seizoen al verteld dat hij een hele grote spelersgroep gaat krijgen. Voor het eerst in jaren zal het geen probleem zijn om een volledige selectie te hebben.

Roy van Taanom: ‘Onze trainer dit seizoen is Floris van Marle. Met hem waren we al een verlenging overeengekomen, maar nu vanaf volgend seizoen beide selecties samengevoegd gaan worden, wil hij graag een stapje terugdoen. Floris, een echte clubman, had al plannen om weer te gaan voetballen. Dat komt dus goed uit, haha.’