Bericht van de bestuurstafel – nieuwe trainer!?

Van de bestuurstafel

Wat was het afgelopen zaterdag een feest toen de kantine weer open mocht na zo een lange
periode. Allemaal vrolijke, lachende gezichten en zo fijn om iedereen weer te mogen begroeten en
bij te kunnen kletsen.

Seizoen 2020-2021 was geen fijn voetbalseizoen. Verenigingen zien de ledenaantallen behoorlijk
teruglopen doordat leden, vanwege alle opgelegde maatregelen, andere hobby’s hebben opgepakt
of tijdelijk alle activiteiten hebben stilgelegd. Voor SV Piershil is dit niet anders.

Inmiddels hebben we al wel een aantal weken kunnen trainen maar staat de zomerstop weer voor de
deur met de laatste officiële training aanstaande zaterdag.

Afgelopen donderdag, 3 juni, is het bestuur weer bij elkaar geweest en we geven hierbij graag een
update van wat er globaal is besproken.
   – Na het vertrek van hoofdtrainer Ramon Orgers hebben we gezocht naar een kandidaat die
deze functie kon overnemen. Gedurende de overgangsperiode heeft Floor van Marle de
honneurs, op interimbasis, op zich genomen. Naar onze mening floreert Floor in deze rol en
heeft, na vraag van het bestuur, aangegeven dat hij hier voorlopig graag mee verder wilt.
Floor is een man uit eigen gelederen: hij kent onze vereniging, weet hoe het werkt en als
bestuur hebben wij de overtuiging dat Floor de juiste man is om het 1 e en 2 e elftal te
begeleiden in het komende seizoen. We zijn er dan ook heel blij mee dat we Floor de functie
hebben kunnen aanbieden en dat hij deze heeft geaccepteerd.
   – Rinus Vis heeft kenbaar gemaakt dat het hem niet lukt om al zijn werkzaamheden te
combineren waardoor hij zich niet meer 100% kan inzetten voor onze vereniging. Rinus heeft
besloten om zijn plaats in het bestuur beschikbaar te stellen maar blijft zeker verbonden aan
onze vereniging.
   – V.w.b. het onderhoud van de gebouwen wordt momenteel onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om de kantine te isoleren.

Ook al was het voorbije seizoen voor onze vereniging niet al te best en hebben we veel te weinig
gevoetbald en elkaar veel te weinig gezien en gesproken, toch willen we iedereen – leden en
vrijwilligers – hartelijk danken voor hun inzet voor en loyaliteit aan SV Piershil. We kijken vooruit naar
een mooi voetbalseizoen 2021-2022 met een mooi aantal enthousiaste leden.

De voorzitter